Мақсатты оқытуды жүргізу арқылы клиенттерді ұйымдастыру жұмысының тиімділігін арттыру, өнеркәсіптік қауіпсіздік, қауіпсіздік пен еңбекті қорғау, сонымен қатар әлеуметтік-экономикалық саладағы қызметкерлердің біліктілігін арттыру мен қайта даярлау «Приоритет» оқу орталығының  басты мақсаты болып табылады.