• Қауіпті өндірістік нысандардағы өнеркәсіптік қауіпсіздік
 • Жүк көтеру машиналары мен механизмдерін қауіпсіз қолдану
 • Жедел сатыларды қауіпсіз қолдану
 • Автогидрокөтергіштерді қауіпсіз қолдану
 • Жүк көтеру машиналары мен механизмдері жұмысын қауіпсіз жүргізуге жауапты тұлғалар үшін өнеркәсіптік қауіпсіздік
 • Жабдықтаушылар, дабыл берушілер, сүңгішілер үшін өнеркәсіптік қауіпсіздік
 • Қысыммен жұмыс жасайтын жабдықтарды қауіпсіз пайдалану
 • Су қоймалары ішінде және теңізде әрекеттер жүргізетін қауіпті өндірістік нысандар үшін өнеркәсіптік қауіпсіздік
 • Магистральды мұнай құбырлары,газ құбырларына қызмет көрсету мен қауіпсіз пайдалану
 • Табиғи газды тұтыну мен тарату жүйесіне өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптары
 • Сұйылтылған көмірсутекті газдарды қолданудағы өнеркәсіптік қауіпсіздік
 • Мұнай газ өндіру саласындағы өнеркәсіптік қауіпсіздік
 • Техникалық метанолды қолдану мен сақтау, тасымалдаудағы өнеркәсіптік қауіпсіздік
 • наркотикалық заттарды сақтау мен қолданудағы өнеркәсіптік қауіпсіздік
 • Сұйық қышқылдар мен бейорганикалық сілтілерді қолданудағы өнеркәсіптік қауіпсіздік
 • Қауіпті жүктерді тасымалдаудағы өнеркәсіптік қауіпсіздік