Біздің оқу орталығы өзінің жұмыс кезеңінде, қызметкерлерге ҚР әрекеттегі заңнамасын, қауіпсіздік пен еңбекті қорғау бойынша құқықтық мемлекеттік актілерді, өнеркәсіптік қызмет бойынша, қауіпті және зиянды өндірістік факторлерден қорғау бойынша, олардың адамға әсер ету ерекшеліктерін, еңбек залалсыздығы мен қауіпсіздігімен қамтамасыз ету және қалыптастыру қағидаларын, сонымен қатар  жұмысшылардың денсаулығын қорғау мен өмірін сақтау үшін қауіпсіз жағдайлар жасау мақсатында көрсетілген факторларды тану мен өлшеудің заманауи әдістерін үйрету мақсаты болып табылатын мекеме ретінде өзін көрсетті.

Өз жұмысы кезеңінде, оқу орталығында Ақтөбе, Атырау,Батыс Қазақстан мен Маңғыстау облыстары өндірістік және құрылыс, мұнай компанияларының қызметкерлері оқудан өтті.